DANBERT spol. s r.o.

Fasádní lešení CK65 je modulární, bezpečné a snadno přizpůsobitelné lešení, ideální pro různorodé fasádní práce na budovách.


Fasádní lešení – CK65

Přehled dílců

a děrovaná nastavitelná tyč s výkyvnou patkou
b svislý rám 0,65/2,00 m
c podlahový dílec
d1 zábradelní tyč 2,422 m
d2 podélné dvoutyčové zábradlí 2,422 m
e zajišťovací čep
f úhlopříčné ztužidlo 2,854 m
g zábradelní sloupek 1,823 m
h zarážka 2,49/0,15 m
i držák zarážky
k záchytná síť
l vstupní konzola
m zábradelní sloupek 1,10 m
n spojovací tyč 1,959 m
o spojovací traverza
p schodišťový zábradelní sloupek
q schodišťové zábradlí
r schodišťový stupeň
s schodišťové rameno
t vnější konzola 0,65 m
u spojka s oky
v příčné dvoutyčové zábradlí
w konzola 0,30 m
x vnitřní konzola
y příčná konzola
z příčná zarážka CK 65
z1 držák příčné zarážky