Montáž lešení

Postup motáže lešení:

Postup motáže lešeníPro montáž a demontáž lešení jsou závazné požadavky ČSN 73 81 01 a vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.324/1990Sb.
Lešení smějí montovat pouze kvalifikovaní pracovníci – lešenáři s platným průkazem. Před osazením v konstrukci musí být všechny dílce lešení prohlédnuty a poškozené dílce vyřazeny. Během montáže je nutno před výstupem na vyšší montovanou úroveň zkontrolovat, zda jsou jednotlivé dílce do sebe řádně zasunuty a podlahové dílce řádně zavěšeny. Na nejvyšší podlaze, která není ve stadiu montáže chráněna zábradlím, se mohou pracovníci pohybovat pouze s osobním zajištěním proti pádu.

Na upravený terén klademe podložky (hranoly, prkna, fošny), na které ukládáme po dvojicích vřetenové patky. Montáž začíná vždy na nejvyšším místě terénu. Patky hrubě výškově nastavíme (první dvojice je vždy zcela zasunuta). Vzdálenost od objektu je dána dodržením max. mezery mezi podlahou lešení a fasádou 0,25m. V podélném směru se správná vzdálenost patek určí např. položením zábradlí na zem.

Postup motáže lešeníNa patky nasadíme svislé rámy a spojíme je křížově dvěma úhlopříčnými ztužidly.

Pozor! Úlopříčná ztužidla zasunujeme do ok vždy z vnitřní strany lešení.

Správnou funkci pojistek ztužidel ověříme kontrolním zatažením rukou za ztužidlo.
Zavěsíme podlahové dílce. Rohové kování dílců osazujeme jednou nahoru a jednou dolu. Díky speciálnímu uspořádání rohového kování můžeme podlahové dílce používat oboustranně. Lešení přesně vyrovnáme do svislé i vodorovné roviny. Takto postupně montujeme celou přízemní část lešení.

Postup motáže lešeníNyní můžeme pokračovat montáží dalšího patra. Svislé rámy zajisťujeme čepy. V každém poli montujeme jedno úhlopříčné ztužidlo a od výšky 2.0m i dvě zábradelní tyče a zarážku u podlahy.

Současně s postupující montáží lešení kotvíme k objektu. Rozmístění kotev musí odpovídat dokumentaci. U nejvyšší pracovní podlahy montujeme zábradelní sloupky, které zajišťujeme čepy. V každém poli dvě zábradelní tyče popř. dvoutyčový zábradelní dílec a zarážku u podlahy. V koncovém poli montujeme příčné dvoutyčové zábradlí a příčnou zarážku.

TEL.: 602 307 635