DANBERT spol. s r.o.

Fasádní lešení CK90 je robustní a univerzální lešení vhodné pro rozsáhlé stavební a rekonstrukční práce, poskytující vynikající stabilitu a bezpečnost pro práci ve větších výškách.


Fasádní lešení – CK90

Přehled dílců

a základová traverza 0,90 m
b svislý rám 0,90/2,00 m
c úhlopříčné ztužidlo 2,645 m
d vodorovné úhl. ztužidlo 2,351 m
e zábradelní tyč 2,172 m
f příčná zábradelní tyč
g zábradelní sloupek 1,823 m
h zajišťovací čep
i konzola 0,30 m
k konzola 0,30 m
l příčná konzola